Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Bianca van Dreumel afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het aanmelden via ons bestelformulier door cursisten of deelnemers. Bewijs van inschrijving is definitief na verstrekking van een bewijs van inschrijving door Bianca van Dreumel.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen, koorprojecten of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Bianca van Dreumel behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Per workshop wordt dat aangegeven op de website. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kun je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van jouw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij jouw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen ik zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 1. Afmelden door de deelnemer
  3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
  3.2 Bij afmelding voor een workshop, cursus of koorproject wordt er € 5,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen geld kost.
  3.3 Afmelding voor een workshop, cursus of koorproject:
  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt geen geld teruggeboekt.
  3.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het mij wel even.
 2. Annulering/verplaatsing door Bianca van Dreumel.
  4.1 Bianca van Dreumel is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
  4.2 Bianca van Dreumel is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
  4.3 Bianca van Dreumel is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Bianca van Dreumel.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Bianca van Dreumel op. Ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Bianca van Dreumel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Bianca van Dreumel is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, training- of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Bianca van Dreumel toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Bianca van Dreumel behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heb ik het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.+